?

Log in

No account? Create an account
Класика консервативно-революційної думки.... - Центр політичних досліджень ім. Е. Юнгера — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
nachtigal88

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Класика консервативно-революційної думки.... [Jan. 7th, 2013|01:32 am]
nachtigal88

Артур Мьоллер ван ден Брук. “Демократія існує там, де народ самостійно визначає свою долю”

Війну можна програти. Війна, що складається найнещасливіше, ніколи не є безповоротньо програною. Найпринизливіший мир ніколи не є остаточним.

Проте революцію слід вигравати.

Революція трапляється лише одного разу. Це не те питання, з приводу якого нація вступає в перемовини з іншими націями. Це найособистішніша, найзаповітніша справа кожного народу, яку народ має вирішити для себе та своїми силами.

***

На даний час у нас немає сьогодення, а від минулого нас відрізано, тож ми дрейфуємо у майбутнє як невідомість.

***

Кожна нація має свій соціалізм

Більше--тут http://www.vatra.cc/pohlyad-kriz-chas/artu-moller-van-den-bruk-demokratiya-isnuye-tam-de-narod-samostiyno-vyznachaye-svoyu-dolyu.html

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: barabas_open
2013-01-07 07:05 am (UTC)
"На даний час у нас немає сьогодення, а від минулого нас відрізано, тож ми дрейфуємо у майбутнє як невідомість."

Практично ніхто з тих, з ким доводиться спілкуватись, не сумнівається в тому, що революція необхідна і якнайшвидше. Але на практиці це виглядає так : "ну коли вже та Свобода зробить ту революцію для нас, бо ж ми вже нетерпляче чекаємо біля телевізора з пляшечкою пива".

І ця публіка вже дорікає Свободі, що не дорізали до кінця паркан...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: 0lvyachislav
2018-03-11 12:11 am (UTC)
Ебать-колотить! Настоящий бандерлог! Чувак, ты прикалываешься или точно, кастрюлеголовый?
Сала украйыни!
(Reply) (Thread)