?

Log in

No account? Create an account
Порівняльна політологія - Центр політичних досліджень ім. Е. Юнгера — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
nachtigal88

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Порівняльна політологія [Dec. 1st, 2011|04:15 pm]
nachtigal88
Знайдіть 10 відмінностей ))))):

Про доноси "інтелектуальні" та професійні
Юрій Михальчишин: Про доноси "інтелектуальні" та професійні

Ліберальна цензура така ліберальна.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: vindigo_ua
2011-12-01 02:30 pm (UTC)
На критику, таких моральних дегенератів як Колєсніченко і Возняк, не варто навіть реагувати.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: barabas_open
2011-12-01 02:40 pm (UTC)
Чітко і елегантно.

Браво !

І взагалі в ЖЖ Вас не вистачає.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: yuri_p999
2011-12-01 02:55 pm (UTC)
Згоден....не вистачає...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: viktornazi88
2011-12-02 04:04 am (UTC)
Слава Україні! Друже Юрію, не звертайте Ви уваги на тих колєснічєнків та їм подібних! Нехай собі казяться! Я, наприклад, пишаюсь, коли якийсь комуняка чи антифа, із сичанням крізь зуби, називає мене Нацистом або Фашистом: для мене це - найвища оцінка моїх слів та вчинків (від ворога!), бо означає, що, по-перше, я не схожий на нього (комуно-більшовицького виродка, сталініста, совка), по-друге, що чиню правильно - оскільки мої висловлювання та дії викликають у цього антинациста-антифа таку лють і ненависть! Отож, бажаю Вам сили, мужності і витримки у боротьбі з ідейними ворогами! Перемога буде нашою! Слава Нації!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: viktornazi88
2011-12-02 04:41 am (UTC)
Прочитав демоліберально-толерастичний опус отого Возняка і... аж соромно стало за своїх земляків, бо сам я - теж львів'янин. Чим, цікаво, тому "борцеві з нацизмом" (уявляю, як втішились комуняки, читаючи його писанину!) не сподобались матеріали з "Ватри 1.0"? Якщо Українець чи Українка захоче краще зрозуміти суть якогось суспільного явища (наприклад, Націонал-Соціалізму чи Фашизму), то найкращий спосіб зробити це - ознайомитись із першоджерелами. Ну, а те, що "таваріща" Возняка роздратував світлий образ Революційного соціал-націоналіста та його подруги, означає лише одне: сам він є повною протилежністю описаного у статті образу Ідеального Українця!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nachtigal88
2011-12-07 11:12 am (UTC)
Саме так: Возняка пожирають чорні заздрощі.......
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: iren_stein
2011-12-17 05:04 pm (UTC)
Слава Україні! Шановний соратнику! На жаль, зараз антиукраїнський режим робить все, щоб знищити нас, як Націю. А саме продовжує політику комуністів - прислужників сталінського диктату, тих самих катів, які намагалися стратити наші цінності, нашу волю й єдність, наш український дух. Вони впроваджують "толерантність", що означає смерть для будь-якого народу, та "демократію", що значить для цього народу ще й голодну смерть, бо борці капіталу відберуть у нього останнє. Що ж це за влада, в якої патріотизм викликає ненависть, а націоналізм взагалі вважається світовим злом? За любов до Батьківщини тепер передбачено кримінальне покарання? Час вже сказати такій злочинній владі наше суворе, всенародне "ні", і ставати до об'єднаної боротьби, на зразок такої, котру ведете Ви своєю культурно-просвітницькою й політичною діяльностю. Я вірю, що на нас чекає перемога й тріумф Ідеалів Нації.
(Reply) (Thread)