?

Log in

No account? Create an account
Весна прийшла, ВАТРУ принесла - Центр політичних досліджень ім. Е. Юнгера — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
nachtigal88

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Весна прийшла, ВАТРУ принесла [Mar. 15th, 2011|02:27 am]
nachtigal88

Аксіоми соціал-націоналізму

Нація – це вища форма соціальної єдності, кровно-духовна спільнота, витворена в межах чітко окресленої етнічної території хвилею історичної енергії, спрямованою в майбутнє. Нація повинна жити вічно, тож боротьба за право на вічне життя є сенсом існування всіх нормальних людей на планеті. Заперечувати цей факт можуть лише космополіти та грантожери, які тотально знахабніли від неробства й ідіотизму.

Людина є миттєвим і швидкоплинним відображенням своєї Нації. Поки живе Нація – смерті не існує. Люди, які бояться померти заради інших людей або заради абстрактної визвольної ідеї, що несе свободу та справедливість, вбивають Націю своєю байдужістю та боягузтвом. Якщо ж вони заперечують можливість існування такої ідеї взагалі, або перешкоджають іншим боротися за вічність Нації – їм взагалі місце серед одноклітинних організмів та вторинних продуктів їхної життєдіяльності.

Нація та держава в ідеалі як категорії співвідносяться між собою як зміст і форма.

Далі--тут

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: otec_artemii
2011-03-15 07:01 am (UTC)
Майка почетная!)
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: nachtigal88
2011-03-15 09:53 am (UTC)
Будь бандеровцем, блеать
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: nachtigal88
2011-03-15 10:05 am (UTC)
Так це ж спеціально, блеать (с)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: nachtigal88
2011-03-15 10:19 am (UTC)
нє-нє-нє, тоді то були б перебрані провокатори. А мибандерівці.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nachtigal88
2011-03-15 09:51 am (UTC)
Готуємо такі на 9-те травня )
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: nachtigal88
2011-03-15 10:16 am (UTC)
Це не в тему. До нас же приїдуть ярузкє. А мибандерівці.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: robinzon_kryzo
2011-03-15 10:16 am (UTC)
а чого бандЄрівЄць?
текст шикарний
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nachtigal88
2011-03-15 10:18 am (UTC)
Це типу заявка на новий мем (по аналогії з ярузкє)

Текст рік часу забрав, чесне слово )))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: robinzon_kryzo
2011-03-15 10:22 am (UTC)
на хороший текст можна і рік потратити
а деколи і нужна)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nachtigal88
2011-03-15 10:26 am (UTC)
За тих, хто розуміє )))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yuri_p999
2011-04-17 05:52 pm (UTC)
Щиро дякую. Це, дійсно, відчувається. Кожне слово, як метал.І дуже своєчасно, зважаючи, що в світі і Україні відбувається.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: olenka50
2011-03-15 05:54 pm (UTC)
Боря як завжди.. повно критики....Я наприклад, хочу таку футболку! вдягаємо усі такі на 9 травня! нехай вони бояться НАШУ БАНДЕРІВСЬКУ АРМІЮ
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ya_yaruna
2011-03-15 06:00 pm (UTC)
"фронт юних ф...ок готовий" (с)
тільки футболок не вистачає)
уніформа, блеать)))
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: ya_yaruna
2011-03-15 08:53 pm (UTC)
пардон за плагіат, але нічого іншого крім фрази: "Я - я нєеее, а от вони - вони таааа..." в голову не приходить)
(Reply) (Parent) (Thread)