?

Log in

No account? Create an account
Роман Шухевич ніби натякає: революціонер і бойовик не повинен бути… - Центр політичних досліджень ім. Е. Юнгера — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
nachtigal88

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 5th, 2011|03:58 pm]
nachtigal88


Роман Шухевич ніби натякає: революціонер і бойовик не повинен бути унилим.....
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: chumacky_shlyah
2011-02-05 02:26 pm (UTC)
І політик - теж має бути неунилим. Але зовсім необов*язково політикові бути при цьому брутальним. Ну от, як на мене, "синьо-жопа банда" то є дотеп для мітингувальника, але не для представника влади, парламентаря... Але то моя думка. Пацанам подобається - то й ладно...
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: chumacky_shlyah
2011-02-05 02:54 pm (UTC)
Досить інтелігенції? Та ну! Ми ж не комуністи)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tamtoy
2011-02-05 11:24 pm (UTC)
та ну=)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rheinmetal
2011-02-06 01:51 pm (UTC)
А ти багато бачив інтелігенції?)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamaka14
2011-02-05 03:52 pm (UTC)
а, одягався Роман Осипович, на той час як бачимо досить таки модно)
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: nachtigal88
2011-02-05 09:27 pm (UTC)
Такий костюм тоже дєнєг стоїть прілічьна......
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
[User Picture]From: petro_gapko
2011-02-05 05:46 pm (UTC)
а хіба революціонер і бойовик може бути унилим? ріж, убивай, підривай - це весело!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: rheinmetal
2011-02-06 12:38 pm (UTC)
В Інтернетах не буває весело!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: petro_gapko
2011-02-06 03:06 pm (UTC)
буває, аде в реальності - веселіше...
це був натяк на те, що інтернетбоєць7
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: ladna_kobieta
2011-02-07 09:15 am (UTC)
Ой, гарно вийшов :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: acjkyj_sotona
2011-05-12 12:38 pm (UTC)
а що це взагалі за слово, "унилий"? Хіба це українське слово - "унилий"? Хіба Роман Шухевич може бути "унилим" чи "не унилим"?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: batacat
2011-05-13 12:21 pm (UTC)
добре всралися наші поцрєоти з цим "унилим" гівном )))))
(Reply) (Parent) (Thread)