?

Log in

No account? Create an account
Я певний, що з цієї справи вийде авантюра, і я знов, не Ви,… - Центр політичних досліджень ім. Е. Юнгера — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
nachtigal88

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 2nd, 2012|08:20 pm]
nachtigal88

Я певний, що з цієї справи вийде авантюра, і я знов, не Ви, буду примушений випивати. Лист Голови Проводу ОУН Є.Коновальця Секретареві Проводу В.Мартинцю ЦДАГО України, ф.269, оп.1, спр.175, арк.82

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: ffes
2006-12-06 11:22 am (UTC)
почему жж забросил? очень интересно пишешь....
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nachtigal88
2006-12-06 07:38 pm (UTC)
Та, напевно сам знаєш, як воно буває: практична діяльність забирає час. Буду писати. Може, є, як то кажуть, якісь "замовлення" на пости?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ffes
2006-12-12 03:41 am (UTC)
хотелось бы больше исторической информации, больше этники украинской, больше информации про украинское казачество. больше имаджей.

/зараннее благодарен/
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nachtigal88
2006-12-15 07:22 pm (UTC)
Добре, зрозумів, будемо старатися не зрадити очікування. Особливо з нового року....
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: nachtigal88
2007-09-03 09:47 pm (UTC)
Взаємно, друже.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: gurvinyk
2008-01-08 01:14 pm (UTC)
Друже, у тебе немає щось про:
1. імперіалізм загалом.
2. український імперіалізм. про укр імперіалізм загалом і про укр імперіалізм в ідеології укр націоналізму.
3. чужі імперіалізми.
у мене є дещо, але мені треба чим побільше і конкретики.
Буду вдячний.
(Reply) (Thread)
From: spectreoboz
2008-02-13 03:19 pm (UTC)
Nachtigal, заціни який я аЦЦкій імперіаліст. http://rid.org.ua/knigarnya/ukr_imp.rar
Щоправда робота ще дуже сира. Але буду радий любим пропозиціям, коментарям, зауваженням чи критиці.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: spectreoboz
2008-02-13 03:20 pm (UTC)
Забув написати.
Це gurvinyk. Просто із чужого компа і акаунта зараз сижу.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nachtigal88
2008-02-13 08:48 pm (UTC)
Прочитаю. Якщо буде змога, прорецензую...я й сам колись збирав матеріали на цю тему, але покинув.
(Reply) (Parent) (Thread)